Aktuality

Havarijní oprava Bačinka 1.7.2024

Vážení odběratelé, oznamujeme Vám, že v pondělí dne 1.7.2024 od 8,00 hod. do 15,00 hod. dojde v ulicích Tyršova (od Sokolovny nahoru směrem Potštejn), Boženy Němcové, Lidická, Koukolova a Matěje Kopeckého k odstávce pitné vody z důvodu havarijní opravy vodovodu. Doporučujeme Vám, abyste 2 hodiny po obnovení dodávky pitné vody používali vodu převařenou. Vamberecká voda s.r.o.

Odstávka vody 4. 4. 2024

Vážení odběratelé, oznamujeme Vám, že ve čtvrtek 4.4.2024 od 8,00 hod. do 16,00 hod. dojde k odstávce pitné vody v ulicích Kollárova, Náměstí Dr.Lützowa, Bulharská a Polská z důvodu havarijní opravy vodovodu. Současně může dojít k odstávce pitné vody v části ulice Žamberecká. Doporučujeme Vám, abyste 2 hodiny po obnovení dodávky pitné vody používali vodu převařenou.

PŘERUŠENÍ DODÁVKY PITNÉ VODY DNE 11.3.2024

Vážení odběratelé, omluvte přerušení dodávky pitné vody v ulicích Smetanovo nábřeží, Förstrova, Fibichova, Dvořákova, Janáčkova a Popluží, které je způsobeno výpadkem elektřiny na vrtu. Již byl kontaktován ČEZ, a.s., aby poruchu opravil. Doporučujeme Vám, abyste 2 hodiny po obnovení dodávky pitné vody používali vodu převařenou.

Odstávka vody dne 29.1.2024

Vážení odběratelé, oznamujeme Vám, že v pondělí 29.1.2024 od 9,00 hod. do 15,00 hod. dojde k přerušení dodávky pitné vody v ulici Popluží a v části ulice Janáčkova a Vrabcova z důvodu přeložky vodovodu. Doporučujeme Vám, abyste 2 hodiny po obnovení dodávky pitné vody používali vodu převařenou.

ZVÝŠENÍ SAZBY DPH U VODNÉHO A STOČNÉHO

Vážení odběratelé, sdělujeme Vám, že dle vládního rozhodnutí dochází od 1.1.2024 ke zvýšení sazby DPH za vodné a stočné, a to z 10% na 12%. Z důvodu této změny bude ke dni 31.12.2023 provedeno vyúčtování (nebudou se hradit zálohy). Výše vyúčtování bude vypočítána dle průměrné spotřeby za předchozí období.