Porucha na vodovodu – 23.1.2023

Vážení odběratelé, oznamujeme Vám, že dnes 23.1.2023 dojde k zastavení dodávky pitné vody z důvodu havárie v ulicích Dvořákova, Fibichova a Förstrova. Délku doby odstávky nelze předem stanovit, záleží na rozsahu poruchy.